Tràmits col·legials

Els metges i metgesses col·legiats a Catalunya podeu realitzar tràmits i gestions relacionats amb la col·legiació als web dels respectius col·legis professionals, així com informar-vos sobre la vostra situació professional.

Alguns d’aquests tràmits requereixen que visitis personalment la seu del teu col·legi demanant cita prèvia, mentre que d’altres poden realitzar-se online prèvia identificació electrònica.

Igualment, pots rebre assessorament personalitzat i realitzar gestions si tens una consulta mèdica o una societat professional.

Tràmits de cada col·legi

Tràmits del CoMB
Tràmits del CoMG
Tràmits del CoMLL
Tràmits del CoMT