Acreditació d’activitats de formació continuada

L'acreditació d'activitats i programes de formació continuada a l'àmbit sanitari es vehicula mitjançant el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), un òrgan creat l’any 2006 i adscrita al Departament de Salut creat l’any 2006.

El CCFCPS estableix els mecanismes que garanteixen la coordinació i l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació i la gestió de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.

El Consell de Col·legis de Col·legis de Metges de Catalunya te delegada la gestió d’acreditació de les activitats de formació continuada adreçades a metges i ho fa a través del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada (SAFMC).

Si ets una entitat organitzadora d’activitats de formació continuada, pots sol·licitar l’acreditació online a través de l’eina Acredita.

Anar a l'Acredita