Salut del metge

Fundació Galatea

La Fundació Galatea va ser creada l'any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, arran de l'experiència del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), amb l’objectiu de vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut  i garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

La Fundació desenvolupa programes d’atenció i ajuda per als professionals de la salut que es troben en circumstàncies complicades que afecten a la seva autonomia personal i familiar, la seva praxi o al seu desenvolupament professional. La millor atenció, serveis i recursos per a un exercici saludable.

Programa d’atenció al metge malalt (PAIMM)

El Programa Assistencial PAIMM -gestionat per la Fundació Galatea- és un programa dedicat a l’assistència dels col·legiats dels col·legis de metges de Catalunya amb trastorns mentals i/o conductes addictives a l’alcohol i/o a d’altres drogues.

S’orienta al tractament i a la recuperació dels metges per tal d’afavorir la seva rehabilitació i reinserció com a professionals en òptimes condicions i garantir la bona praxi de l’acte mèdic.

El PAIMM és un programa pioner a Europa que disposa d’uns procediments col·legials (d’accés directe, de confidencialitat, d’ús de contractes terapèutics per al seguiment de casos complexes, etc..) i d’una unitat assistencial, la Clínica Galatea, que disposa de serveis d’internament, d’hospital de dia i de tractament ambulatori, especialitzats i confidencials, específics pels professionals de la medicina.

Servei de suport emocional als professionals de la salut (SEPS)

El Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut dona resposta a una problemàtica concreta dels professionals de la salut, que aborda no tant sols els  trastorns mentals, sinó el malestar emocional lligat a l’exercici de la professió.
El SEPS atén a professionals de la salut (PS) amb problemes emocionals en els quals la influència del context laboral té un protagonisme important. Ara bé, per ser atès, no necessàriament el malestar ha de tenir un origen laboral.

Arran de la pandèmia de la COVID-19, la Fundació Galatea ofereix el servei de telesuport psicològic a professionals en situació de patiment emocional causat per aquesta crisi sanitària.

Anar al Servei de suport emocional