Formació Continuada

Des dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona posem a  disposició dels col·legiats de Catalunya una nova eina per a la formació continua de qualitat: l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL).
L’IFMiL neix amb l’objectiu de constituir-se en una marca de prestigi de la formació mèdica continuada i té la voluntat de ser útil als col·legiats amb una oferta formativa transversal, pràctica, competitiva i innovadora que s'ajusta als seus interessos i necessitats.

Amb aquest objectiu, impulsem coordinadament un nou model de formació basat en la innovació tecnològica i metodològica.

Treballem des de la pedagogia, incorporant tots aquells recursos online i (tele)presencials que ajudin a crear experiències riques i transformadores.

I ho fem...

  • Creant continguts rigorosos i de qualitat que prioritzin l’excel·lència acadèmica.
  • Orientant l’aprenentatge des de la pedagogia i trencant amb el model 100% expositiu.
  • Enriquint els materials amb els recursos didàctics que ens aporta la tecnologia (jocs, vídeos, activitats interactives...).
  • Adaptant l’oferta a les necessitats per desplegar, segons el curs, tot el seu potencial.
  • Vinculant l’aprenentatge a la pràctica i l’exercici de la professió per garantir la transferència.
Anar a l'Ifmil