Premis a les millors pràctiques en Conciliació al sector sanitari

Edició 2023 - Iniciatives guardonades

Premi 2023

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va lliurar, el 23 de març, coincidint amb el Dia de la Conciliació, els I Premis a les millors pràctiques en conciliació al sector sanitari, uns guardons amb els quals els col·legis de metges catalans volen posar en valor públicament iniciatives liderades pels professionals des de les seves organitzacions per donar resposta a les necessitats de conciliació de la vida professional, familiar i personal. Els premis són també una oportunitat per divulgar aquestes experiències entre el col·lectiu i per animar altres organitzacions, professionals i equips a dissenyar i posar en marxa iniciatives adaptades a cada entorn de treball.

Accés al vídeo de l'acte

Accés al programa

Equip d’Atenció Primària de l’ABS d’Olot

Projecte de millora de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) d’Olot. 

 Iniciativa presentada pel metge Josep Lluís Nicolau Pascual. Davant del problema de la manca de professionals facultatius i de la dificultat per atraure’n de nous que puguin ser el relleu de futures jubilacions, es van plantejar mesures reorganitzatives per tal de millorar la conciliació laboral, familiar i personal de l’equip. L’equip va fer una anàlisi de necessitats i propostes de millora a través d’una reunió d’equip i d’una enquesta autoadministrada virtual. La proposta amb més acceptació (91 %) va ser poder finalitzar la jornada dels divendres a les 17 hores, organitzant una roda d’atenció continuada de 17 a 20 hores, per tal de no modificar l’horari d’atenció al públic (de 8 a 20 hores). En un 71 % es veia com una mesura molt favorable poder finalitzar la jornada a les 17 h en períodes d’estiu i vacances. Altres mesures acceptades, segons necessitats, van ser el teletreball, si l’activitat ho permet, i la flexibilitat horària. La implementació es va iniciar durant el mes de juny de 2022. Pel que fa als resultats, destaca que el 74 % dels professionals enquestats estan satisfets amb la reorganització i volen continuar. Pel que fa a queixes dels usuaris, no se’n van registrar i els Estàndards de Qualitat Assistencial (EQA) van millorar respecte a avaluacions anteriors.

CAP Gornal de l’Hospitalet de Llobregat

Flexibilitat horària, una forma de captar i fidelitzar professionals.

Iniciativa presentada pel metge Enric Gil Tubella i la metgessa Cristina San Fulgencio. Per atreure nous professionals i mantenir els que ja formaven part de l’equip, la iniciativa va plantejar nous escenaris organitzatius. Es va considerar la possibilitat d’aglutinar les hores de treball per poder disposar de més temps lliure. Es va dissenyar una estratègia organitzativa que és viva i flexible i que es basa en la convivència de models horaris que aglutinen totes les hores setmanals en 3 en 4 dies. L’equip va mantenir reunions amb la direcció de recursos humans i es va reunir amb l’associació de veïns per explicar-los abans la proposta i com creien que ajudaria a trobar la solució a la manca de professionals. El suport i la confiança dels veïns van ser fonamentals perquè el projecte veiés la llum. Es va completar l’equip professional quatre setmanes després de posar en marxa el projecte i en una petita enquesta realitzada als usuaris, el 100 % van manifestar que havien percebut millores en l’atenció.

Hospital General de Catalunya (Servei de Pediatria)

Metodologia i desenvolupament d’un pla estratègic sota el paradigma de la conciliació.

Iniciativa presentada per la metgessa Carme Climent Morales. Al gener del 2022, el servei de Pediatria de l’Hospital General de Catalunya, format per 49 pediatres i 4 metges residents, va començar el disseny del nou pla estratègic 2022-24, anomenat Pediatria 2.0, que inclou cinc línies estratègiques: atenció, superació, innovació, sostenibilitat i personalització. Totes aquestes línies han estat desenvolupades pels mateixos pediatres. La línia estratègica de la personalització 2.0 ha inclòs els aspectes de conciliació; tot i que també inclou la millora en l’àrea de treball en equip i ambient laboral. Un grup de 9 pediatres interessats en aquesta àrea va proposar els següents objectius: millora de les relacions personals entre els companys, millora de l’ambient laboral i millora de la conciliació amb la vida familiar i personal. Es van marcar unes accions que s’han anat portant a terme fins a ser avaluades un any després mitjançant una enquesta anònima distribuïda a tots els pediatres de l’equip. Prenent la conciliació com a premissa compartida i com a eix del pla estratègic, es van impulsar adaptacions horàries, d’acord amb necessitats expressades pels professionals, i el projecte d’hospital digital, mesures que van aportar flexibilitat. Més de la meitat dels professionals afirmen que recomanarien el servei com a un bon lloc de feina en matèria de conciliació.