Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats amb la Salut

GIPS

En l’àmbit sanitari, els equips són cada cop més interdisciplinaris. La tecnologia avança, s’aposta per la innovació i, a més dels tradicionals perfils professionals (metges, infermeres, farmacèutics, etc.), se n’hi incorporen d’altres, com ara enginyers biomèdics, bioinformàtics, biofísics, titulats en biomedicina o en ciències ambientals. Es tracta de professionals que sovint treballen als centres sanitaris o centres de recerca de Catalunya,  col·laborant en l’assistència i la investigació i desenvolupant procediments, productes o solucions en diferents àmbits.

Els col·legis de metges tenen com a funció principal vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la salut, així com defensar els interessos del col·lectiu. En el context actual, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya considera útil i oportú impulsar un espai més ampli de participació i col·laboració amb professionals d’altres disciplines, que no essent estrictament mèdiques o assistencials sanitàries, tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties. El Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats amb la Salut (GIPS) és aquest espai.

El funcionament d’aquest grup de treball és autònom i la seva opinió, independent.

Anar al web de GIPS