Notes de la Comissió de Deontologia

Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
maig 2022

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
maig 2020

Accedir al document
Regulació de l’Eutanàsia

Dignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació a la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document